Kompletní servis školení včetně poradenství a tvorby dokumentace

Jeřáby mostového typu

Základní školení jeřábníků , vazačů

 Školení probíhá dle legislativních požadavků formou aktivní spolupráce mezi školitelem a školenými . Časová náročnost je závislá na počtu školených osob a provozních podmínkách.  Školení se dělí na dvě části ( teoretickou a praktickou ). Samozřejmostí je závěrečné ověření vědomostí písemnými testy a následným vydáním průkazů. Kritéria na uchazeče pro připomenutí zasílám  v cenové nabídce.

Klientům samozřejmě eviduji termíny školení a v dostatečném časovém předstihu informuji o blížícím se periodickém školení.


Ostatní školení, poradenství a tvorba dokumentace

Školení pověřených osob a dalších osob činných v jeřábové dopravě.

Tvorba  dokumentace ( SBP - systém bezpečné práce atd. ).

Tvorba vizualizací na pracovištích.

Klientům samozřejmě eviduji termíny  a v dostatečném časovém předstihu informuji o blížících se akcích.


Periodická školení jeřábníků , vazačů

Školení probíhá dle legislativních požadavků  formou aktivní spolupráce mezi školitelem a školenými . Samozřejmostí je závěrečné  ověření vědomostí písemnými testy. Kritéria na uchazeče pro připomenutí zasílám v cenové nabídce.

Klientům samozřejmě eviduji termíny školení a v dostatečném časovém předstihu informuji o blížícím se periodickém školení.

Revizní a inspekční činnost

Dále nabízím provádění inspekcí, revizí a revizních zkoušek jeřábů mostového typu.

Klientům samozřejmě eviduji termíny následných činností a v dostatečném časovém předstihu informuji o blížících se akcích.